Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

Rychlý kontakt

Kariéra:

Zajímá Vás práce v naší společnosti ?

Volejte 737 204 219, nebo pište na mikulec@mspraha.cz

Sídlo firmy:

MS PRAHA spol. s r.o.
Martinovo údolí 656
Cvikov
471 54


Email: mspraha@mspraha.cz
URL: www.mspraha.cz

Tel.: 487 837 404
Mob.: 737 204 219
Fax: 487 823 307

Door Fan Test - Test integrity prostoru

Proč je nutné provádět door fan test, neboli test integrity ?
 
Účelem door fan testu je stanovit, jak dlouho plynné hasivo, vypuštěné při zásahu do chráněného prostoru zůstane v normou požadované a projektem stanovené koncentraci a lokalizovat všechny případné neznámé úniky.Každá netěsnost totiž může vést k rychlému snížení navržené koncentrace hasicího plynu v prostoru až pod kritickou hranici, která umožní znovuzažehnutí požáru - tím se  výrazně sníží účinnost celého hasicího zařízení, proto je velice důležité, aby chráněný prostor byl dostatečně těsný.Test často odhalí, že na první pohled těsná místnost normové požadavky nesplňuje a je potřeba provézt dodatečné zatěsnění prostoru.Nejčastěji se jedná o úniky okolo prostupů kabelů, potrubí a VZT kanálů, oken a dveří, nedostatečné zatěsnění spár,  a podobně.Při pravidelných kontrolách zařízení a po každé stavební úpravě prostoru je proto žádoucí pomocí door fan testu prokázat dostatečnou těsnost místnosti, která z výše uvedených důvodů tak výrazně ovlivňuje účinnost celého instalovaného hasicího zařízení.Jak door fan test provádíme ?

 
Při zkoušce je do vstupních dveří do chráněného prostoru zabudován ventilátor, který umožňuje v místnosti vytvořit podtlak, respektive přetlak. Pomocí digitálního multifunkčního zařízení je snímán tlak v testovaném prostoru, a průtok vzduchu ventilátorem, vše je při měření přenášeno automaticky do počítače, kde jsou data ihned zpracovávána.Zkouška je šetrná k životnímu prostředí, protože nezahrnuje vypuštění hasiva.

Co nabízíme ?

- stanovení teoretické doby udržování koncentrace v prostoru dle ČSN EN 15004-1 Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení
- stanovení těsnosti prostoru
- u nevyhovujících prostorů návrh úprav

Co získáte ?

- jistotu, že instalované hasicí zařízení bude fungovat efektivně a že nemalé náklady pravidelně vynakládané na údržbu vašeho hasicího zařízení jsou tou správnou investicí.
- zatěsněním prostoru úspoříte další náklady na vytápění/chlazení prostoru
- optimaluzujete provozní podmínky instalovaných vzduchotechnických zařízení


eBRÁNA webarchitect